Hva betyr TOFU?

TOFU er en forkortelse for Top Of The Funnel eller toppen av trakten på norsk. Begrepet viser til en konverteringstrakt og at brukeren befinner seg i det øverste delen av trakten.

Aktiviteter som utføres i denne fasen, såkalte TOFU-aktiviteter fokuserer gjerne på erkjennelsesfasen av kundereisen.
Du er her: Markedsordboka.no / TOFU