Om Markedsordboka.no

Markedsordboka.no er et oppslagsverk for ord og uttrykk innen markedsføring og tilhørende fagområder.

Om innholdet

Vi etterstreber riktig, presis og oppdatert informasjon på nettstedet. Om du finner informasjon som du mener bør endres er du velkommen til å kontakte oss.

Det er ingen kostnad forbundet med å bruke Markedsordboka.no. Nettstedet er kommersielt og visning og salg av annonser er en del av vår forretningsmodell.