Hva er lead scoring?

Lead scoring er å tildele et lead en poengverdi basert på gitte kriterier.

Lead scoring kan gjøres svært enkelt, som i eksempelet under, eller det kan utvikles til en avansert algoritme som bruker maskinlæring til å fordele poeng basert på hva leads som blir kunder har utført før de konverterer fra lead til kunde.

Enkelt eksempel på bruk av lead scoring


Du er her: Markedsordboka.no / Lead scoring