Hva betyr interesseavveiing?

Innen markedsføring vil interesseavveiing i de fleste tilfeller bli nevnt i sammenheng med GDPR og behandlingsgrunnlag for personopplysninger.

Interesseavveiing er et av flere behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger i henhold til GDPR. Vi opplever at det er uklart hvor skillelinjene går for hva som kan kan utføres med dette som behandlingsgrunnlag.

Interesseavveiing som behandlingsgrunnlag

I noen tilfeller vil virksomheter kunne bruke interesseavveiing som behandlingsgrunnlag når de behandler personopplysninger.
Blant det som spiller inn for å avgjøre om interesseavveiing kan benyttes er hvor inngripende behandlingen er og hvor identifiserende behandlingen er.

Du er her: Markedsordboka.no / Interesseavveiing