Hva er en chatbot?

En chatbot er en dataprogram som mennesker kan samhandle med ved hjelp av språk.

Chatbots har allerede i dag en rekke bruksområder, men det vil naturlig bli bredere og større anvendelse etterhvert som teknikken utvikler seg, og etterhvert som sluttbruker blir mer vant til å forholde seg til chatbots.

I Norge har vi til nå primært sett chatbots innen kundeservice, og primært til å svare på enkle spørsmål, men chatbots kan anvendes til å dekke store deler av kundereisen allerede i dag.
Du er her: Markedsordboka.no / Chatbot