Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell forklarer hvordan virksomhet skal tjene penger. Forretningsmodellen inkluderer såldes normalt en beskrivelse av hva virksomheten selger og hvordan virksomheten skal rekruttere og utvikle kunder.

Digitale forretningsmodeller

Digitale forretningsmodeller kjennetegnes typisk av høyt fokus på kunderekuttering og skalering. Flere såkalte internettselskaper har forretningsmodeller hvor selve inntjeningsmodellen ikke er klarlagt ved oppstart. Denne typen modeller utfordrer således definisjonen av en forretningsmodell.

Hva er forskjellen mellom en forretningsmodell og en forretningsstrategi

Det er ikke uvanlig at begrepet forretningsstrategi brukes synonymt med forretningsmodell. Enkelte skiller begrepene gjennom å la forretningsmodellen beskrive virksomhetens inntjeningsmodell på et konseptuelt nivå, mens forretningsstrategien mer detaljer beskriver hvordan modellen skal realiseres, og at forretningsmodellen således er en sentral del av forretningsstrategien. En distinkt forskjell er uansett at forretningsmodellen i motsetning til strategien ikke analyserer konkurransesituasjonen og virksomhetens posisjonering overfor konkurrentene i markedet.

I et marked hvor flere aktører har samme forretningsmodell er en virksomhets strategi avgjørende for å sikre konkurransefortrinn.

Du er her: Markedsordboka.no / Forretningsmodell