Hva er growth hacking?

Growth hacking er å utnytte muligheter for å oppnå vekst ved å benytte alternativer til tradisjonelle kanaler og metoder for markedsføring og salg, eller ved å forbedre utnyttelsen av eksisterende kanaler.

Målet med growth hacking kan både være kortsiktig gevinst, feks. ved å utnytte et fortrinn til å få økt trafikk til en webside eller nye kunder til lav anskaffelseskostnad, eller langsiktig feks. i form av å utføre tiltak som gir resultater frem i tid.

Den enorme veksten Dropbox oppnådde utenom tradisjonelle kanaler trekkes ofte frem som et godt eksempel på growth hacking.
Du er her: Markedsordboka.no / Growth hacking