Hva er Growth Driven Design?

Growth Driven Design (GDD) er et alternativ til tradisjonelle webprosjekter. GDD bruker elementer fra SCRUM.

Ulemper med tradisjonelle webprosjekter

Den tradisjonelle måten å levere et webprosjekt på er å spesifisere funksjonalitet, avtale budsjett og rammer, og forsøke å levere innenfor disse.

Ofte avdekkes det nye muligheter og behov underveis i prosjektet. Dette fører til endringer og webprosjektet blir gjerne forsinket, dyrere eller utnytter ikke mulighetene som finnes.

En generell ulempe med den tradisjonelle prosjektmodellen er at webprosjektene ofte blir engangsleveranser. Nettstedet som er resultatet av prosjektet forblir ofte endret i tiden etter lansering - i mange tilfeller i flere år frem til neste redesign.

Hva er annerledes med Growth Driven Design?

GDD består av 3 faser; strategi, launchpad website og kontinuerlig forbedringsarbeid.
  1. Strategidelen har hovedfokus på bedriftens målgrupper og hvordan websiden kan løse deres problemer. I denne fasen lages det gjerne en ønskeliste over funksjonalitet og innhold som deretter settes opp i prioritert rekkefølge.

  2. Målet er å lansere en launchpad website så fort som mulig. Denne websiden skal være bedre enn dagens web, og er ment som en plattform som skal videreutvikles og optimaliseres etter lansering.

  3. Deretter går arbeidet over i fasen for kontinuerlig forbedring. Her jobbes det videre med innhold og funksjonalitet som skal gjøre nettstedet bedre. Det fokuseres gjerne på én målbar forbedring om gangen, eksempelvis å øke trafikkmengde, øke konverteringsrate, øke nedlastinger av en innholdsressurs. Det er her ønskelisten fra strategifasen blir aktuell.

Økonomiske rammer for growth driven design

For å kunne jobbe målrettet i en kontinuerlig forbedringsprosess må avtalemodellen avvike fra et tradisjonelt webbudsjett. Budsjettet i et GDD-prosjekt har gjerne to faser; budsjett for strategi, budsjett for lauchpad website og budsjett for kontinuerlig forbedring. Det siste punktet er gjerne et fast månedlig budsjett.

Noen av fordelene med growth driven design

Du er her: Markedsordboka.no / Growth Driven Design