Hva betyr Attribusjonsmodell?

En attribusjonsmodell er en modell for å tilskrive verdien av en konvertering til en eller flere trafikkilder, innhold eller markedsføringstiltak.

Tradisjonelt sett har de fleste markedsførere benyttes Last Click-modellen som gir hele verdien av konverteringen til den siste kjente kilden til påvirkning. Det blir stadig mer vanlig å eksperimentere med ulike modeller som tar høyde for at trafikkilder, innhold og markedsføringstiltak kan ha stor påvirkning i kjøpsprosessen uten å være siste kjente kilde til påvirkning.
Du er her: Markedsordboka.no / Attribusjonsmodell